O společnosti

Firma EXO HIGHPOWER s.r.o. je společnost, která se zabývá elektromontážemi NN a VN silových rozvodů. Provozování trafostanic a poskytování pohotovostní služby v energetice a průmyslu.

EXO HIGHPOWER s.r.o. je součástí skupiny firem EXO ENERGO s.r.o. a EXO SERVICE s.r.o.

SKUPINA EXO

Nabízené služby:

 • Správa, údržba, revize, prohlídka termoskenem trafostanic a elektrických zařízení
 • Zajištění dieselagregátů, transformátorů a rozvaděčů pro případ poruchy nebo havárie Vašich zařízení
 • Pohotovostní služba – 24 hodin / 365 dní, dojezdový čas od 3 hodin na místo havárie
 • Pronájem mobilních trafostanic, dieselagregátů a staveništních rozvaděčů
 • Zřizování provizorních připojení (např. kulturní akce, staveniště atd.)
 • Výstavba a rekonstrukce trafostanic, rozvoden, zemních přípojek a přeložek vedení NN i VN
 • Instalace elektrických rozvodů budov, rozvoden a hal
 • Instalace kabelových nosných systémů
 • Dodávky rozváděčů, svítidel, koncových prvků elektroinstalace, záložní zdroje (UPS, DA)
 • Elektroměrová služba
 • Měření analyzátorem elektrické sítě
 • Vytyčování kabelových tras
 • Dozor při práci v blízkosti elektrických zařízení
 • Pasportizace objektů
 • Projektování a poradenství v elektrotechnice