Firma EXO HIGHPOWER s.r.o. je společnost, která se zabývá elektromontážemi NN a VN silových rozvodů. Provozování trafostanic a poskytování pohotovostní služby v energetice a průmyslu.

Projekty, na kterých jsme pracovali.

Projekty, na kterých v současnosti pracujeme.

SKUPINA EXO