O společnosti

Firma EXO HIGHPOWER s.r.o. je společnost, která se zabývá elektromontážemi NN a VN silových rozvodů. Provozování trafostanic a poskytování pohotovostní služby v energetice a průmyslu.

 

Nabízené služby:

       Správa, údržba, revize, prohlídka termoskenem trafostanic a elektrických zařízení

      Zajištění dieselagregátů, transformátorů a rozvaděčů pro případ poruchy nebo havárie Vašich zařízení

      Pohotovostní služba – 24 hodin / 365 dní, dojezdový čas od 3 hodin na místo havárie

      Pronájem mobilních trafostanic, dieselagregátů a staveništních rozvaděčů

      Zřizování provizorních připojení (např. kulturní akce, staveniště atd.)

      Výstavba a rekonstrukce trafostanic, rozvoden, zemních přípojek a přeložek vedení NN i VN

      Instalace elektrických rozvodů budov, rozvoden a hal

      Instalace kabelových nosných systémů

      Dodávky rozváděčů, svítidel, koncových prvků elektroinstalace, záložní zdroje (UPS, DA)

      Elektroměrová služba

      Měření analyzátorem elektrické sítě

      Vytyčování kabelových tras

      Dozor při práci v blízkosti elektrických zařízení

      Pasportizace objektů

      Projektování a poradenství v elektrotechnice